O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
 Agrokor s.r.o.
 Kontakt
 

spet  späť

arr-b  PROTOKOL o skúške

 
Rašelina vrchovisková Big Baly
   Rašelinu vrchoviskovú dodávame v tzv. BIG BALOCH.
1 BIG BAL = 6m3 rašeliny.
Na ložnú plochu 1 kamióna sa
vojde 20 Big Balov.
Pri objednanom množstve rašeliny aspoň 1 kamión poskytneme dopravu na miesto v rámci Slovenskej republiky ZDARMA.
 
ZLOŽENIE
                                                                                           Norma GOST    Skutočnosť  
  Stupeň rozloženia von Post H 1 – H 3 H 3
% nie viac ako 20 % 15 %
  Kyslosť pH pH KCl 2,5 – 3,5 3,43
pH H2O 3 – 4,1 4,35
  Obsah organických častí % nie menej ako 90 96,79
  Popol % nie viac ako 10 3,21
  Vlhkosť % 45 - 60 65,96
  Pevnosť (násypná) v kg / m3 fakt. vlhkosť 240
v suchom stave nie viac ako 150 82
  Pórovitosť % 95 - 98 95
  Nasiakavosť v suchom v % nie menej ako 600 1 090
v % k objemu 89
  Prevzdušnenie % 6
  Elektrovodivosť μCm / cm nie viac ako 180 55
  Obsah chlpov % nie viac ako 10 bez
  Obsah drevných vkladov nie viac ako 1 bez
  Rádioaktívnosť Curi / kg β žiarenie 2,8x10-9
γ žiarenie 2,9x10-9

Chemické charakteristiky rašeliny

VŠEOBECNÉ FORMY
  Element N P2O5 K2O CaO MgO  Fe2O3
  Obsah mg / 100 g 721 14 31 1626 460 76
MIKROELEMENTY
  Element Mo Cu Zn Mn
  Obsah mg / 100 g 0,1 5,5 9,7 53,7
ŤAŽKÉ KOVY
  Element Cd Pb Cr Co Ni
  Obsah mg / 100 g ≤ 0,05 4,1 2,9 0,1 2,4