O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
 Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť

arrow-black  PROTOKOL o skúške

arrow  FORMULÁR 
  Tento formulár             môžete vyplniť aj         ako objednávku! 
Rašelinové brikety  Rašelinové brikety sú vyrábané lisovaním rašeliny z väčších hĺbok rašeliniska pod vysokým tlakom do požadovanej formy.
 
Parametre 1 kusa rašelinovej brikety cca:
DĹŽKA
ŠÍRKA
HRÚBKA
VÁHA
DOBA HORENIA
18 cm            
7 cm
3,5 cm

0,5 kg
60 min


     Sú vhodné do všetkých typov kotlov, krbov a piecok na pevné palivo. Energetická účinnosť horenia brikiet bola odskúšaná v splyňovacích kotloch   VIMAR s r.o.

 

Brikety sú lacným a ekologickým riešením Vašej energetickej situácie.

Výhrevnosť rašelinových brikiet je porovnateľná s hnedým uhlím.

   Toto ekologické palivo obsahuje mizivé množstvo škodlivých látok a preto rapídne znižuje množstvo emisií vypustených do ovzdušia v porovnaní s fosílnymi palivami. Popol ako výsledok spaľovania sa môže použiť na priame hnojenie v záhrade. 
 
   DODÁVAME v balení - tzv. BIG BAGOCH. Váha jedného big bagu môže byť v rozmedzí 500 - 1000 kg, alebo voľne ložené (ako uhlie).

   Po vzájomnej dohode DOPRAVU k Vám zabezpečíme
, alebo vlastnou dopravou.

PRE POROVNANIE:
     Obsah energie v 1 kg dreva s nulovým obsahom vody je asi 5,2 kWh. V praxi však nie je možné drevo vysušiť úplne a zostatkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti suchého dreva. Pretože se v spaľovacom procese časť energie spotrebujeme na odparenie tejto vody, musíme počítať s energetickým obsahom 4,3 až 4,5 kWh na 1 kg dreva.
     Z dôvodu lisovania rašelinových brikiet pod veľkým tlakom je zostatkový obsah vody 10% hmotnosti suchej rašelinovej brikety, čiže v spaľovacom procese môžeme rátať s energetickým obsahom 4,5 až 4,8 kWh na 1 kg brikiet.
 
  V rodinnom dome so spotrebou 100 GJ boli v roku 2005 ročné náklady na vykurovanie pri vykurovaní drevom približne 7.800 až 11.000 Sk. Pri vykurovaní hnedým uhlím stálo vykurovanie približne 23-tisíc Sk (cena s dopravou), pri kúrení plynom približne 39.000 Sk. Kúrenie elektrinou vyšlo približne na 56.000 Sk.

Výpočet potreby rôznych druhov paliva na výrobu 1GJ energie:


                     1 GJ     = 277,8 kWh                                               = 570,- Sk

                                 = 29,9 m3 zemného plynu                           = 400,- Sk
                                 = 58 kg rašelinových brikiet                         = 200,- Sk
                                 = 50 kg najkvalitnejšieho čierneho uhlia      = 300,- Sk

Niektoré základné ukazovatele:

Druh paliva Výhrevnosť (MJ/kg) Obsah popola Obsah síry Orientačné ceny * (Sk/kg)
Čierne uhlie 20,00 30 % 3-5 % 5
Hnedé uhlie 17,20 20 % 2-3 % 4
Drevené peletky 19,00 0,1 % 0 % 4
Rašelinové brikety 17,25 10 % 0,18 % 3,5
Palivové drevo 14,30 0,1 % 0 % 2
Piliny  10,90 0,1 % 0 % 1
Drevná štiepka 12,00 0,1 % 0 % 1
 * POZNÁMKA:  Ceny sú z rôznych zdrojov a sú spriemerované. Ich výška sa rôzni v jednotlivých                                          regiónoch Slovenska, v závislosti od ročných období, dĺžky dopravnej cesty a pod. 

Výsledky skúšok
(z protokolu o skúške č. 529/2005)
zo dňa 1.12.2005

     Skúšobné laboratórium:   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
                                                  Geoanalytické laboratóriá
                                                  Akreditované skúšobné laboratóriá
                                                  Spišská Nová Ves

  Laboratórne číslo 5639/05
  Označenie vzorky rašelinové brikety
  výhrevnosť (pri vlhkosti 12,39%) Q i(r) MJ/kg 17,25
  výhrevnosť (v suchom stave) Q i(d) MJ/kg 20,03
  celková síra S t(d) % 0,18
  obsah popola A (d) % 11,38
  voda W t(r) % 12,39
  obsah prchavých látok V (d) % 60,48
  uhlík C t(d) % 54,22
  vodík H t(d) % 5,04
  dusík N t(d) % 2,08