O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
 Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

arrow-black  Rašelina vrchovisková 

arrow-black  Rašelinové brikety
  
arrow-black  Rašelinové peletky   

Rašelina je materiál, ktorý vznikol z rastlinných zbytkov prevážne biologickými procesmi – hnitím alebo kvasením rastlinných zbytkov v prostredí s nadbytkom vody a pri nedostatku vzduchu.

  

Využitie:

    Najviac sa rašelina využíva ako prostriedok pre zvýšenie úrodnosti pôdy. 

Keďže obsahuje 53–58 % spáliteľných látok, tak sa často využíva aj ako palivo. Z pomedzi ďalších využití môžeme spomenúť, využitie ako podstielka pod hospodárske zvieratá, ale využíva sa aj na prípravu liečivých kúpeľov (napr. rašelinové bahno sa využíva na liečenie  chorôb kĺbov).

  

Druhy:

    Rašelina sa vyskytuje na rašeliniskách ako:

  

  1. Rašelina slatinná - je neutrálna alebo mierne kyslá a minerálne bohatá. Vyskytuje sa na nížinách a v zamokrených priehlbeninách.
  1. Rašelina vrchovisková - je kyslá a chudobná na minerály. Ostrovčekovite sa nachádza na podhoriach s plochým povrchom. Tento typ rašeliny sa aj priemyslovo ťaží.
     3. Prechodná rašelina - je zmiešaného pôvodu. Skladá sa nielen z machov a
         lišajníkov, ale aj vyšších rastlín - kríkov, príp. stromov.
  

    Naša firma Sloven s.r.o. dováža rašelinu z rašeliníšť, ktoré sa rozprestierajú v oblasti medzi Baltickým morom, Sankt Peterburgom a Moskvou a distribuuje ju ako:

    RAŠELINU VRCHOVISKOVÚ - pestovateľský substrát pre poľnohospodárske využitie.

    RAŠELINOVÉ BRIKETY - ekologické palivo na spaľovanie v peciach na tuhé palivo,
                                              kotloch na biomasu, splyňovacích kotloch, kotolniach a
                                              teplárňach.

    RAŠELINOVÉ PELETKY -
ekologické palivo na spaľovanie v splyňovacích kotloch so
                                              zásobníkom (momentálne NIE SÚ V PREDAJI).