O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
 Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť

arrow-black PROTOKOL o skúške  

! ! ! ! !
OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme sa našim zákazníkom, ale momentálne spúšťame výrobu rašelinových peletiek, takže zatiaľ
NIE SÚ V PREDAJI.
! ! ! ! ! 
peletky   Úspešne sme odskúšali výrobu peletiek z rašeliny v spolupráci s firmou                        
AVS Plus s r.o
 pobočka: AVS Plus s.r.o.,                                 Radlinského ulica,
                  Spišská Nová Ves
 
Výsledky skúšok
(z protokolu o skúške č. 80/2006)

zo dňa 2.3.2006

     Skúšobné laboratórium:   Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
                                                      Geoanalytické laboratóriá
                                                      Akreditované skúšobné laboratóriá
                                                      Spišská Nová Ves
   
 Laboratórne číslo 413/06
 Označenie vzorky rašelinové peletky *
  výhrevnosť (pri vlhkosti 10,19%) Q i(r) MJ/kg 16,79
  výhrevnosť (v suchom stave) Q i(d) MJ/kg 18,97
  celková síra S t(d) % 0,03
  obsah popola A (d) % 5,10
  voda W t(d) % 10,19
  obsah prchavých látok V (d) % 75,10
  uhlík C t(d) % 51,77
  vodík H t(d) % 5,80
  dusík N t(d) % 0,79
  * Táto vzorka, z ktorej bol vykonaný rozbor obsahovala 50% drevených pilín a 50%           rašeliny (z rašelinových brikiet)!