O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
  Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 

spet  späť
 


Evidenčné číslo: 01/2003/04/14

VYHLÁSENIE O ZHODE

1 / Výrobca - dovozca:

SLOVEN s.r.o. Zimná 54,

052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 210 668
DIČ: 003 210 668/732

2 / Nerastné látky inde neuvedené, ani nazahrnuté – ostatné (chlorid horčíka)

Názov výrobku: SOĽ KÚPEĽNÁ – horčíková
Číslo kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka: 2827 31 00

Opis a určenie tovaru: tovar určený ako kúpeľná soľ, ako prídavok do kozmetických prípravkov, prídavok na pasty a iné prídavky na čistenie zubov a dutiny ústnej, prípravky na holenie, na masáž, proti poteniu a na odstraňovanie zápachu tela, prípravky repelentné, čistiace pleťové vody a emulzie, krémy a oleje, prípravky na opaľovanie, pleťové masky a zábaly, brilantíny, emulzie a oleje na vlasy a pokožku hlavy, rúže líčidlá, lepidlá a emaily na maskovanie, prípravky na odmaľovanie.

3 / Krajina pôvodu: Ruská federácia, Volgogradská oblasť

4 / Posúdenie zhody tovaru bolo vykonané podľa § 4a, Vyhlášky MP SR                        č. 27/2 1Z.z. z 19. januára 2001.

5 / Pri posudzovaní zhody tovaru boli použité tieto technické predpisy:

Príloha č. 22 k štvrtej hlave druhej časti potravinového kódexu: Kozmetické prostriedky
Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
Vyhláška MH SR č. 515/2001

6 / Posúdenie zhody výrobku vykonal dovozca na základe protokolov:

Protokol o skúške č. 02/03122 zo dňa 26.11.2002 (SNAS – skúšanie S-025)
Protokol o skúške č. M 774/02 zo dňa 21.11.2002 (SNAS – skúšanie S 025)
Protokol o skúške č. 03/00738 zo dňa 18.3.2003 (SNAS – skúšanie S-025)
Karta bezpečnostných údajov podľa Vyhl. MH SR č. 515/2001
Názov akreditovanej, alebo autorizovanej osoby:
SKTC 138 – EL spol. s.r.o. Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves

7 / Vyhlásenie výrobcu:

Dovozca SLOVEN s.r.o. Zimná 54, 052 01 Spišská Nová Ves vyhlasuje, že tovar spĺňa technické požiadavky na zdravotnú neškodnosť a prijal také opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných do obehu s technickými požiadavkami.