O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
 Agrokor s.r.o.
 Kontakt
 

spet  späť

MailForm.cz
     
Vážení zákazníci,
v prípade záujmu o  rašelinové brikety  Vás  prosíme  o  vyplnenie a  odoslanie  formulára.  Tým  prispejete  k doplneniu štatistických údajov a  skvalitneniu našich služieb.

Za spoluprácu vopred ĎAKUJEME.
 
Meno (Firma)  
Adresa  
Tel., fax  
e-mail  

Aký typ kotla (pece) vlastníte?
Aké palivo používate - jeho spotreba za rok?
O aké množstvo rašelinových brikiet máte záujem?
Aký typ balenia považujete za najvhodnejší pre Vás?

Ďalšie otázky, návrhy, pripomienky, poznámky:
       
   Údaje, ktoré nám poskytujete sú dobrovoľné a budú slúžiť výhradne pre vnútornú potrebu firmy SLOVEN s.r.o. Nakladanie s nimi bude v súlade so zákonom "o ochrane osobných  údajov"!