horny2
   O firme
 Magnéziová soľ
 Rašelina
 Agrokor s.r.o.
 Kontakt
 

  


 

AGROKOR s.r.o.

  Ponúkame na prenájom skladové priestory (cca 1000 m2) pre produkty ovocie, zelenina, potraviny s chladiacim systémom v areáli:
                              "Skladový areál", Radlinského 17, Spišská Nová Ves.

   Infofmácie:                Agrokor, spol. s.r.o.,

Spišská Nová Ves

tel.: 053 / 429 75 05
               GSM  0918 682 567 

0911 682 567


Výpis z obchodného registra - AGROKOR