O firme
 Magnéziová soľ
  Rašelina
 Agrokor s.r.o.
  Kontakt
 


 

    Firma Sloven s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou predovšetkým s orientáciou na ruský trh, pričom v súčasnej dobe je jej činnosť zameraná na tieto komodity:

    1. Výhradný dovozca horčíkovej (magnéziovej) soli MgCl2 pre Slovensko a štáty strednej Európy z Ruskej federácie. 

    2. Výhradný dovozca rašeliny z Ruskej federácie:
     A) rašelina vrchovisková, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve a záhradníctve ako pestovateľský substrát,                                                                                                            B) rašelinové brikety, ktoré sú ekologickým riešením zabezpečenia tepla pre rodinné domy, podniky a teplárenské spoločnosti,                                                                                  C) rašelinové peletky, ktoré sa vyrábajú zo spodnej rašeliny, z rašeliny z ktorej sú aj rašelinové brikety.

       Okrem toho ponúka účasť na podnikateľských aktivitách slovenských firiem formou kapitálových investícií, prípadne pomoc pri aktivitách slovenských firiem na Ruskom trhu.